Kaavinterä

Kaavinterän materiaali valinta vaikuttaa kaavinnan lopputulokseen oleellisesti.
Kaavinterän kulumismuotoon voivat alla olevat seikat vaikuttaa merkittävästi.
Terässä olevat kulumismuotojen vaihtelut ovat merkki huoltotoimenpiteen tarpeellisuudesta.
Terän on oltava oikein mitoitettu telan leveyteen nähden.

Optimaalisesti toimivan kaavinnan tuloksena on terän virheetön kaareva kuluminen.


Terän kiilamainen kuluminen johtuu kaapimen linjauserosta telaan nähden.


Terän aaltomainen kuluminen voi aiheutua:
- voitelun epätasaisuudesta,
- kuormitusletkuissa olevasta paine/kuormituserosta,
- pitimen epäpuhtauksista,
- telan pinnan karheuserosta,
- väärästä terämateriaalin valinnasta

Takaisin